-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรัทธาสมุทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรัทธาสมุทร

รหัสโรงเรียน : 580096

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 122 เอกชัย ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ : 034 711221

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรัทธาสมุทร

-- advertisement --