-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

รหัสโรงเรียน : 590112

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 919 ถนนนรสิงห์ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034411787

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

-- advertisement --