-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองจอกวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองจอกวิทยา

รหัสโรงเรียน : 370263

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 7 – หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 76130

โทรศัพท์ : 032452375

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองจอกวิทยา

-- advertisement --