-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 590120

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120

โทรศัพท์ : 034110792

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

-- advertisement --