-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหัวหินวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหัวหินวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 280256

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 7/1 วิทยาคม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032511399

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหัวหินวิทยาคม

-- advertisement --