-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

รหัสโรงเรียน : 580103

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110

โทรศัพท์ : 034 753 733

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

-- advertisement --