-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองปราณบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองปราณบุรี

รหัสโรงเรียน : 280251

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 73 – ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120

โทรศัพท์ : 032621773

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองปราณบุรี

-- advertisement --