-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 370257

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 105 – บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ : 032503212

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา

-- advertisement --