-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

รหัสโรงเรียน : 370254

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 72 เพชรบุรี สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ : 0 3256 2305

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

-- advertisement --