-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนครนพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนครนพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 110307

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 97 – ครน สวี ชุมพร 86130

โทรศัพท์ : 077557153

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนครนพิทยาคม

-- advertisement --