-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 640576

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 125 – คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา

-- advertisement --