-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 640560

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 66 – บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180

โทรศัพท์ : 077391186

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม

-- advertisement --