-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชัยบุรีพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชัยบุรีพิทยา

รหัสโรงเรียน : 640583

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 72 – สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 84350

โทรศัพท์ : 077367081

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชัยบุรีพิทยา

-- advertisement --