-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนด่านสวีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนด่านสวีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 110305

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 54/3 – ด่านสวี สวี ชุมพร 86130

โทรศัพท์ : 077-538254

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนด่านสวีวิทยา

-- advertisement --