โลโก้โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา

รหัสโรงเรียน : 640584

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 111 – ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 84180

โทรศัพท์ : 077380290

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา