-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 110287

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 151/1 – ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 86100

โทรศัพท์ : 077554111

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร

-- advertisement --