-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

รหัสโรงเรียน : 110308

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 47 เพชรเกษม ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 86220

โทรศัพท์ : 077-536854

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

-- advertisement --