-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

รหัสโรงเรียน : 110290

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 86140

โทรศัพท์ : 077547113

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าข้ามวิทยา

-- advertisement --