-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าชนะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าชนะ

รหัสโรงเรียน : 640558

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 399 สุราษฎร์-หลังสวน ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170

โทรศัพท์ : 077381087

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าชนะ

-- advertisement --