-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าอุแทพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าอุแทพิทยา

รหัสโรงเรียน : 640548

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 391 – ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84340

โทรศัพท์ : 077933447

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าอุแทพิทยา

-- advertisement --