โลโก้โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

รหัสโรงเรียน : 640549

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

โทรศัพท์ : 077297182

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา