-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 110289

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 – ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140

โทรศัพท์ : 077-599179

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

-- advertisement --