-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาสักวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาสักวิทยา

รหัสโรงเรียน : 110304

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 203 – นาสัก สวี ชุมพร 86130

โทรศัพท์ : 077510421

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาสักวิทยา

-- advertisement --