-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนน้ำรอบวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนน้ำรอบวิทยา

รหัสโรงเรียน : 640580

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 45 – น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ : 077318847

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนน้ำรอบวิทยา

-- advertisement --