-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 640578

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210

โทรศัพท์ : 077-365011

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

-- advertisement --