-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 640562

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 65 สุราษฎร์ธานี – ตะกั่วป่า เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230

โทรศัพท์ : 077397115

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

-- advertisement --