-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 640571

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 341 – บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 84240

โทรศัพท์ : 0-7735-9096

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

-- advertisement --