-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาสาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาสาร

รหัสโรงเรียน : 640567

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 เหมืองทวด นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

โทรศัพท์ : 077341044

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาสาร

-- advertisement --