-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 110286

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 121 – หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 86120

โทรศัพท์ : 077521152

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

-- advertisement --