-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 110298

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 56 – ปากน้ำ หลังสวน ชุมพร 86150

โทรศัพท์ : 077-551134

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา

-- advertisement --