-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระแสงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระแสงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 640577

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 461 – อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210

โทรศัพท์ : 077369121

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระแสงวิทยา

-- advertisement --