-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 640579

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 125 ธราธิบดี ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ : 0-7731-1321

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

-- advertisement --