-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ

รหัสโรงเรียน : 640561

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 171 – บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180

โทรศัพท์ : 077393209

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ

-- advertisement --