-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมวิภาวดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมวิภาวดี

รหัสโรงเรียน : 640585

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 – ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 84180

โทรศัพท์ : 077292019

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมวิภาวดี

-- advertisement --