-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

รหัสโรงเรียน : 110294

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 86210

โทรศัพท์ : 077578577

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

-- advertisement --