-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 640563

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 383 – เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230

โทรศัพท์ : 077346093

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

-- advertisement --