-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนละแมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนละแมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 110301

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ละแม ละแม ชุมพร 86170

โทรศัพท์ : 077559104

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนละแมวิทยา

-- advertisement --