-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรียาภัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรียาภัย

รหัสโรงเรียน : 110284

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 149 พิศิษฐพยาบาล ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

โทรศัพท์ : 077503376

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรียาภัย

-- advertisement --