-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวนศรีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 110297

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 280 หลังสวน หลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110

โทรศัพท์ : 077541050

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวนศรีวิทยา

-- advertisement --