-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

รหัสโรงเรียน : 640554

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 145 ท้องศาลา-บ้านใต้ บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 84280

โทรศัพท์ : 077377066

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

-- advertisement --