-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเกาะสมุย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเกาะสมุย

รหัสโรงเรียน : 640552

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 14 ทวีราษฎร์ภักดี ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140

โทรศัพท์ : 077423251

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะสมุย

-- advertisement --