-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

รหัสโรงเรียน : 640547

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 70 – ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

โทรศัพท์ : 077244051

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

-- advertisement --