-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

รหัสโรงเรียน : 640540

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 223 ลูกเสือ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 077-285686

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

-- advertisement --