-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองหลังสวน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองหลังสวน

รหัสโรงเรียน : 110300

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 297 เอเซีย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110

โทรศัพท์ : 077582153

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองหลังสวน

-- advertisement --