-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเวียงสระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเวียงสระ

รหัสโรงเรียน : 640575

เขตการศึกษา : สพม.เขต 11

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 412 เอเชีย เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190

โทรศัพท์ : 077-361996

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเวียงสระ

-- advertisement --