-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 210814

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 762 ??????-???????? กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์ : 075758035

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร

-- advertisement --