-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รหัสโรงเรียน : 210775

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 660 ราชดำเนิน คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075356137

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

-- advertisement --