-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 210808

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 181 ทุ่งสง-ห้วยยอด ที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80310

โทรศัพท์ : 075363484

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

-- advertisement --