-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 210785

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230

โทรศัพท์ : 075450508

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม

-- advertisement --