-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนควนพระสาครินทร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนควนพระสาครินทร์

รหัสโรงเรียน : 340281

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 406 – ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 93120

โทรศัพท์ : 074697639

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนควนพระสาครินทร์

-- advertisement --